Vätgas som drivmedel och energilager

Miljövänligt

Drivmedel med enda utsläpp vatten! Byggs med lång livslängd, geografisk spridning återvinningsbart med minimal påverkan på miljö vad gäller svårartade metaller

Möjligheter

Vi kan jobba med nättjänster där energilagring är ett måste som gör att vind och sol blir en energiproducent som kan bli den aktör som ett klimatsmart samhälle kräver. System byggs småskaligt i stort antal blir då storskaligt med geografisk spridning inom ett område. samhällsberedskap byggs för samhällskritiska funktioner. Lantbruket, vatten, avlopp, sjukvård, kommunikation, transporter,

Ett bra lagringsmedium

Batterier är bara en del av lösningen , vätgas ger den långvariga energilagring som behövs för
mer sol och vindkraft i elsystemet

Vill du få nyheter i realtid?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt arbete

Energi och klimat arbete vid Gangvidefarm! Se, känna, prova det är på riktigt!
Gangvide farm vill visa ny teknik och nya synsätt som åskådliggör arbetet med omställning mot ett klimatsmart samhälle. Vi har arbetat med detta i många år och vi ser nu ett stort behov att göra vårt arbete mer publikt och permanent för besökaren – en del av Energicentrum Gotland. Bygga vidare på informations platser för klimat energi från dåtid till framtid gällande i första hand el, drivmedel, fordon, belysning och energieffektivisering! Vi är även initiativtagare till projekt som handlar om energilagring och småskalig förnyelsebar energi, en faktor att räkna med. Vi har under 5-6 års tid jobbat med frågor som rör energilagring och då batteri i kombination med vätgas och bränsleceller. Det är en förutsättning för sol och vindkraft i ett framtida energisystem. Vårt arbete ligger i framkant i Sverige, det gör att vi vill förmedla teknik och synsätt på ett pedagogiskt sätt ”hur kan det fungera” Vi vill ge besökaren en inblick i enkelheten. Vi vill också höja intresset för Energiexpo. Ett årligt arrangemang med ca 30 utställare – och där bjuda in föreläsare och sakkunniga, även internationella sådana. Under åren har vi skaffat ett stort kontaktnät som ser Gotland som ett utmärkt område för arbetet mot ett klimatsmart samhälle. En av dom viktigaste punkterna när det gäller arbetet mot ett klimatsmart samhälle är omvärldsanalys, där ligger vi lång fram, har byggt kontaktnät med företag och organasationer över hela världen, nämnas kan Institute for sustainable energy policies    i Tokyo, Japan. Detta vill vi såklart dela med oss av! Visa möjligheter ”Delaktighet hos allmänheten, man kan själv vara med och faktiskt spara pengar och bidra till bättre miljö” Välkomna till Gangvidefarm, vi guidar er från dåtid till framtid! Se även Facebook ”Energiexpo Gotland”
  • 073-183 09 02
  • per@gangvidefarm.se
Made by AW Hemsidor